Licencja MAŁA

Licencja MAŁA
Fotografie z tą licencją mogą być wykorzystywane tylko w celach prywatnych, niekomercyjnych lub w celu przedstawienia wiadomości, informacji dotyczących sfery kultury, wydarzeń sportowych lub przedstawiających sprawę dotyczącą ogólnego interesu. Te zdjęcia nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych lub w celu wspierania lub promowania firmy produktu czy usługi, bez uprzedniego uzyskania zgody.

♦ Przykłady wykorzystania zdjęć: plakaty, pocztówki, kubki, itp. tylko na użytek własny (domowy), strony www (tylko na użytek niekomercyjny).

Liczba użytkowników: 1

Czas trwania licencji: 15 miesięcy

WAŻNE:
Przy tej licencji użytkownik zobowiązany jest podać Informację o źródle zdjęcia
Format: [Imię i Nazwisko Fotografa / ciechanowiak.pl]

Komentarze są wyłączone.