Betlejem Polskie w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki – 21.12.2014