Warunki licencji

Warunki udzielanych licencji i korzystanie z nich.

Na wszystkie zdjęcia udzielamy licencji niewyłącznej.

Licencjodawca (ciechanowiak.pl) udziiela Licencjoborcy licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii.
Licencjodawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do fotografii.
Licencja ma charakter niewyłączny i uprawnia do korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę bez ograniczeń terytorialnych.
Licencjobiorca nie ma prawa ingerowania w treść Utworów, oraz nie ma prawa do tworzenia utworów zależnych, za wyjątkiem tworzenia kolekcji, galerii utworów, wykorzystania utworów w kolażach wykonanych w celach promowania działalności Licencjobiorcy oraz zmiany rozmiaru utworów.

Licencjodawca ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w razie użytkowania utworu przekraczającego zakres udzielonej licencji przez Licencjobiorcę lub przez podmioty, którym Licencjobiorca udzielił dalszej licencji. W takim wypadku wynagrodzenie pobrane przez Licencjodawcę nie podlega zwrotowi.

Poszczególne licencje różnią się od siebie sposobem wykorzystania zdjęć.

Opis udzielanych licencji:

Licencja MAŁA
Fotografie z tą licencją mogą być wykorzystywane tylko w celach prywatnych, niekomercyjnych lub w celu przedstawienia wiadomości, informacji dotyczących sfery kultury, wydarzeń sportowych lub przedstawiających sprawę dotyczącą ogólnego interesu. Te zdjęcia nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych lub w celu wspierania lub promowania firmy produktu czy usługi, bez uprzedniego uzyskania zgody.

♦ Przykłady wykorzystania zdjęć: plakaty, pocztówki, kubki, itp. tylko na użytek własny (domowy), strony www (tylko na użytek niekomercyjny).

Liczba użytkowników: 1

Czas trwania licencji: 15 miesięcy

WAŻNE: Przy tej licencji użytkownik zobowiązany jest podać Informację o źródle zdjęcia
Format: [Imię i Nazwisko Fotografa / ciechanowiak.pl]

 

Licencja PODSTAWOWA
Fotografie z licencją PODSTAWOWĄ mogą być wykorzystywane do wybranych typów projektów, w tym komercyjnych, aby promować firmy, produkty lub usługi.

♦ Przykłady wykorzystania zdjęć: gazety, czasopisma, książki, broszury, katalogi, plakaty, pocztówki, kubki, itp. tylko na użytek własny (domowy), strony www (tylko na użytek niekomercyjny), etykiety produktów, billboardy, aplikacje internetowe, mobilne, media społecznościowe, e-maile.

Liczba użytkowników: 1

Czas trwania licencji: 15 miesięcy

 

Licencja DUŻA
Fotografie z licencją DUŻĄ mogą być wykorzystywane do wszystkich typów projektów, w tym komercyjnych, aby promować firmy, produkty lub usługi.

♦ Przykłady wykorzystania zdjęć: gazety, czasopisma, książki, broszury, katalogi, druk, plakaty, pocztówki, kartki okolicznościowe, dekoracje ścienne, kalendarze, kubki, t-shirty, prezentacje firmowe, filmy, strony www, etykiety produktów, billboadry, aplikacje internetowe i mobilne, media społecznościowe, e-maile.

Liczba użytkowników: 1

Czas trwania licencji: 18 miesięcy

 

Licencjobiorcy wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zakupu licencji.

Komentarze są wyłączone.