Regulamin

Administratorem danych osobowych jest ciechanowiak.pl. Każdy kupujący zamawiając w naszym sklepie internetowym oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia.

KALENDARZ

Każde złożone zamówienie musi zostać zaakceptowane i potwierdzone w oddzielnej wiadomości e-mail.

Koszty wysyłki:
10 zł list priorytetowy po przedpłacie na konto
15 zł list priorytetowy pobraniowy

W przypadku zamówienia więcej niż 2 sztuk wysyłka realizowana jest przez firmę kurierską:
18 zł przesyłka po przedpłacie na konto
20 zł przesyłka pobraniowa

Zamówienia można składać do 15 stycznia 2017 r. Będą one realizowane po 18 stycznia.

Wszelkie próby wykorzystania zdjęć przez Zamawiającego wymagają pisemnej zgody Wykonawcy i są dodatkowo płatne.

 

LICENCJE

Warunki udzielanych licencji i korzystanie z nich.

Na wszystkie zdjęcia udzielamy licencji niewyłącznej.

Licencjodawca (ciechanowiak.pl) udziiela Licencjoborcy licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii.
Licencjodawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do fotografii.
Licencja ma charakter niewyłączny i uprawnia do korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę bez ograniczeń terytorialnych.
Licencjobiorca nie ma prawa ingerowania w treść Utworów, oraz nie ma prawa do tworzenia utworów zależnych, za wyjątkiem tworzenia kolekcji, galerii utworów, wykorzystania utworów w kolażach wykonanych w celach promowania działalności Licencjobiorcy oraz zmiany rozmiaru utworów.

Licencjodawca ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w razie użytkowania utworu przekraczającego zakres udzielonej licencji przez Licencjobiorcę lub przez podmioty, którym Licencjobiorca udzielił dalszej licencji. W takim wypadku wynagrodzenie pobrane przez Licencjodawcę nie podlega zwrotowi.

Poszczególne licencje różnią się od siebie sposobem wykorzystania zdjęć.

Opis udzielanych licencji:

Licencja MAŁA
Fotografie z tą licencją mogą być wykorzystywane tylko w celach prywatnych, niekomercyjnych lub w celu przedstawienia wiadomości, informacji dotyczących sfery kultury, wydarzeń sportowych lub przedstawiających sprawę dotyczącą ogólnego interesu. Te zdjęcia nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych lub w celu wspierania lub promowania firmy produktu czy usługi, bez uprzedniego uzyskania zgody.

♦ Przykłady wykorzystania zdjęć: plakaty, pocztówki, kubki, itp. tylko na użytek własny (domowy), strony www (tylko na użytek niekomercyjny).

Liczba użytkowników: 1

Czas trwania licencji: 15 miesięcy

WAŻNE: Przy tej licencji użytkownik zobowiązany jest podać Informację o źródle zdjęcia
Format: [Imię i Nazwisko Fotografa / ciechanowiak.pl]

 

Licencja PODSTAWOWA
Fotografie z licencją PODSTAWOWĄ mogą być wykorzystywane do wybranych typów projektów, w tym komercyjnych, aby promować firmy, produkty lub usługi.

♦ Przykłady wykorzystania zdjęć: gazety, czasopisma, książki, broszury, katalogi, plakaty, pocztówki, kubki, itp. tylko na użytek własny (domowy), strony www (tylko na użytek niekomercyjny), etykiety produktów, billboardy, aplikacje internetowe, mobilne, media społecznościowe, e-maile.

Liczba użytkowników: 1

Czas trwania licencji: 15 miesięcy

 

Licencja DUŻA
Fotografie z licencją DUŻĄ mogą być wykorzystywane do wszystkich typów projektów, w tym komercyjnych, aby promować firmy, produkty lub usługi.

♦ Przykłady wykorzystania zdjęć: gazety, czasopisma, książki, broszury, katalogi, druk, plakaty, pocztówki, kartki okolicznościowe, dekoracje ścienne, kalendarze, kubki, t-shirty, prezentacje firmowe, filmy, strony www, etykiety produktów, billboadry, aplikacje internetowe i mobilne, media społecznościowe, e-maile.

Liczba użytkowników: 1

Czas trwania licencji: 18 miesięcy

 

Licencjobiorcy wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zakupu licencji.

Komentarze są wyłączone.